Selen w chorobie Hashimoto

Na początku opiszę krótko jaki jest związek między selenem, a pracą tarczycy.
Po pierwsze selen to silny antyoksydant, który bierze udział w metabolizmie hormonów tarczycy, a dokładnie w przemianie FT4 w FT3 – czyli aktywną formę hormonu.
W badaniach na zwierzętach oraz w przeprowadzonych na mniejszą skalę badaniach na ludziach na terenie Węgier, Niemiec i Grecji (m.in. badania Dr. Mazokopakia, Dr. Gärtnera) wykazano związek między suplementacją selenu w dawce 200 mcg przez 6 miesięcy, a redukcją przeciwciał tarczycowych anty-TPO.
Badania opublikowane w 2005 roku przez J. Köhrle F. Jakob B. Contempré J. E. Dumont, wykazały rolę selenu w ochronie tarczycy przed toksycznym wpływem H2O2, którego nadmiar może wpływać na uszkodzenie tarczycy.
Badań wskazujących na ochronną rolę selenu w niedoczynności tarczycy Hashimoto jest dużo więcej i choć istnieje również kilka nie wykazujących związku między suplementacją tego pierwiastka, a przebiegiem choroby, większość przemawia na korzyść suplementacji tego pierwiastka pod postacią selenometioniny lub selenianu sodu w dawce 200 mcg na dobę. Uzupełnienie tego pierwiastka w diecie jest szczególnie istotne na terenach gdzie gleba jest uboga w selen, m.in. na terenach Polski.

Wiele osób przyjmujących do tej pory masę leków stara się unikać wprowadzania kolejnych pigułek (czemu wcale się nie dziwię) i poszukuje bardziej naturalnych źródeł selenu. I w tym momencie pojawiają się słynne orzechy brazylijskie. Faktycznie są to produkty bardzo zasobne w ten pierwiastek z tym, że zawartość selenu zależy od miejsca pochodzenia, a dokładnie od zasobności gleby w ten pierwiastek. Z tego względu ciężko jest określić chociaż orientacyjną zawartość selenu w orzechach brazylijskich bez uwzględnienia kraju z którego są importowane. Zawartość selenu w 1 orzechu brazylijskim pochodzącym z centralnej części Brazylii może wynieść 180 mcg, w orzechu z Peru 33 mcg, a z Boliwii zaledwie 8 mcg. Większość źródeł wskazuje, że najbogatsze w ten pierwiastek są orzechy pochodzące z właśnie z Brazylii, Wenezueli oraz Kolumbii. Bezpieczną ilością zapewniającą dostateczną ilość selenu w podaży dobowej wydaje się więc od 1 do 6 orzechów dziennie, w zależności od kraju pochodzenia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17696828
https://academic.oup.com/edrv/article-lookup/doi/10.1210/er.2001-0034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17696828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23046013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17450242
Socha K. i in., Nawyki żywieniowe a stężenie selenu w surowicy u pajentów z chorobą Hashimoto, Probl Hig Epidemiol, 2012, 93 (4), 824-827
Zagrodzki P. i in., Znaczenie selenu w leczeniu choroby Hashimoto, Postępy Hig Med Dośw, 2014, 68, 1129-1137